نام ارز

نرخ

درصد تغییر

تغییر 

دلار امریکا

۵۶۹.۰۰۰
۱.۳۰۱%
۰