تحلیل تکنیکال یورو به دلار

شاخص تکنیکال در این بخش نماش داده شده است، کشش بازار در بازه یک ساعته برای جفت ارز – را نشان می دهد. چنانچه تمایل دارید کشش و جهت بازار را در بازه های زمانی دیگر مانند بازه 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و غیره تماشا کنید می توانید از نوار ابزار بالا تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب نمایید. در واقع این ابزار تحلیل تکنیکال بازگو کننده کشش بازار در بازه زمانی مشخص شده است. فراموش نکنید که این شاخص یک نمایش دهنده متاخر است به این معنی بازار را در بازره های زمانی گذشته نمایش می دهد. به این معنی که چنانچه شما بازه زمانی را برری 5 دقیقه تنظیم نمایید، این شاخص کشش بازار را در 5 دقیقه گذشته نشان می دهد و ربطی به حرکت بعدی بازار نخواهد داشت.